Return to HomepageПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про приведення деяких законодавчих актів у
відповідність із Законом України
"Про національні меншини в Україні"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про національні меншини в Україні" ( 2494-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Доповнити:

- абзац перший пункту 5 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження" ( 2503-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545), реченням такого змісту: "Громадяни, у національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати в паспорті лише прізвище та ім'я";

- абзац перший пункту 8 Положення про свідоцтво про народження, затвердженого зазначеною Постановою Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545), реченням такого змісту: "Громадяни, у національній
традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати у свідоцтві про народження дитини лише її прізвище та ім'я".

2. Рекомендувати Президенту України привести його укази у відповідність із Законом України "Про національні меншини в Україні".
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м.Київ, 28 жовтня 1992 року
N 2748-XII
Source: Відомості Верховної ради (ВВР) 1992, N 46, ст. 636


RETURN