Return to HomepageЗАКОН УКРАЇНИ

Про інформаційні агентства

28 лютого 1995 року

Вводиться в дію Постановою ВР N 74а/95-БП від 28.02.95

Цей Закон відповідно до Конституції України, інших законів України та міжнародно-правових документів закріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їх міжнародного співробітництва.

........................

Стаття 1. Визначення інформаційних агентств

Інформаційними агентствами згідно з цим Законом є зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Під представництвом інформаційного агентства в Україні в цьому Законі слід розуміти зареєстровану в Україні відповідно до чинного законодавства як суб'єкт інформаційної діяльності будь-яку установу (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні державне або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, і яке здійснює свою діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до Закону України "Про інформацію", цього Закону.

........................

Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств

Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України поширюють свою продукцію державною, а також іншими мовами, дотримуючи загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.

........................

Стаття 13. Заява про державну реєстрацію інформаційного агентства

У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства повинні бути зазначені:

........................

5) мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;

........................

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ, 28 лютого 1995 року

N 74/95-ВР


Source: Legislation database of the Verkhovna Rada
http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/zak1.htm
Відомості Верховної Ради, 1995, N 13, ст. 83


RETURN