Return to HomepageУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Раду представників громадських організацій
національних меншин України

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 168/2002 ( 168/2002 ) від 21.02.2002)

З метою підвищення ролі громадських організацій національних меншин України у процесі прийняття органами державної влади рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин України, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити при Президентові України Раду представників громадських організацій національних меншин України (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган.

2. Призначити ЛЕВІТАСА Іллю Михайловича головою Ради.

( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 168/2002 ( 168/2002 ) від 21.02.2002 )

3. Затвердити персональний склад Ради (додається).

Дозволити голові Ради в разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

4. Голові Ради В. Євтуху подати у місячний строк проект Положення про Раду представників громадських організацій національних меншин України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 квітня 2000 року N 600/2000
Source: Офіційний Вісник України 2000,16 від 16.05.2000


RETURN