Return to HomepageЗАКОН УКРАЇНИ

Про рекламу

3 липня 1996 року

Вводиться в дію Постановою ВР N 271/96- ВР від 03.07.96

Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 642/97- ВР від 18.11.97,
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.

..................

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює правовідносини в сфері реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки.

..................

Стаття 6. Мова реклами

Мова реклами визначається законами України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), іншими законодавчими актами України в цій сфері, міжнародними договорами та угодами.

Зареєстровані у встановленому порядку товарні знаки, логотипи можуть наводитись мовою оригіналу.

..................

Стаття 7. Принципи рекламної діяльності

Основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання державної та інших мов відповідно до законодавства України, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди.

Стаття 8. Загальні обмеження щодо реклами

1. У рекламі забороняється:

поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством України;

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками, за родом і характером занять, місцем проживання, за інших обставин або такі, що дискредитують продукцію інших осіб;

..................

Президент УкраїниЛ.КУЧМА

м. Київ, 3 липня 1996 року

N 270/96-ВР


Source: Legislation database of the Verkhovna Rada
http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

Відомості Верховної Ради, 1996, N 39, ст. 181; 1996, N 39, ст. 182; 1998, N 10, ст. 36; 1999, N 34, ст.274


RETURN