Return to HomepageZ A K O N
O USTANOVITVI OBCIN TER O DOLOCITVI NJIHOVIH OBMOCIJ

3. oktobra 1994

1. clen

S tem zakonom se po poprej opravljenem referendumu ustanovijo obcine in dolocijo njihova obmocja, imena in sedeži ter število clanov obcinskih svetov za prve volitve. Ta zakon doloca tudi obcine, ki imajo status mestne obcine.

2. clen

V Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje obcine, ki obsegajo obmocja naslednjih naselij:

....................................

32. HODOŠ-ŠALOVCI
Budinci
Cepinci
Dolenci
Domanjševci
Hodoš
Krplivnik
Markovci
Šalovci

Sedež obcine Hodoš-Šalovci je v Šalovcih.

Prvi obcinski svet šteje 11 clanov.

Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

39. IZOLA
Baredi
Cetore
Dobrava
Izola
Jagodje
Korte
Malija
Šared

Sedež obcine Izola je v Izoli.

Prvi obcinski svet šteje 23 clanov.

Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

56. LENDAVA
Banuta
Benica
Brezovec-del
Brezovica
Centiba
Dobrovnik
Dolga vas
Dolgovaške Gorice
Dolina pri Lendavi
Dolnji Lakoš
Gaberje
Genterovci
Gornji Lakoš
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kot
Lendava
Lendavske Gorice
Mostje
Petišovci
Pince
Pince-Marof
Radmožanci
Strehovci
Trimlini
Žitkovci

Sedež obcine Lendava je v Lendavi.

Prvi obcinski svet šteje 22 clanov.

Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

73. MORAVSKE TOPLICE
Andrejci
Berkovci
Bogojina
Bukovnica
Cikecka vas
Filovci
Fokovci
Ivanci
Ivanjševci
Ivanovci
Kancevci
Krnci
Lukacevci
Loncarovci
Martjanci
Mlajtinci
Moravske Toplice
Motvarjevci
Noršinci
Pordašinci
Prosenjakovci
Ratkovci
Sebeborci
Selo
Središce
Suhi Vrh
Tešanovci
Vucja Gomila

Sedež obcine Moravske Toplice je v Moravskih Toplicah.

Prvi obcinski svet šteje 17 clanov.

Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

82. PIRAN
Bužini
Dragonja
Lucija
Mlini
Nova vas nad Dragonjo
Padna
Parecag
Piran
Portorož
Seca
Secovlje
Strunjan
Sv. Peter
Škodelin
Škrile

Sedež obcine Piran je v Piranu.

Prvi obcinski svet šteje 25 clanov.

Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo tri predstavnike v prvi obcinski svet.

....................................

3. clen

Kot mestne obcine se ustanovijo:

....................................

2. KOPER
Abitanti
Ankaran
Babici
Barizoni
Belvedur
Bertoki
Bezovica
Bonini
Boršt
Bošamarin
Bocaji
Brezovica pri Gradinu
Brežec pri Podgorju
Bric
Butari
Cepki
Cerej
Centur
Cežarji
Crni Kal
Crnotice
Dekani
Dilici
Dol pri Hrastovljah
Dvori
Fijeroga
Gabrovica pri Crnem Kalu
Gažon
Glem
Gradin
Gracišce
Grinjan
Grintovec
Hrastovlje
Hrvatini
Jelarji
Kampel
Karli
Kastelec
Kolomban
Koper
Koromaci-Boškini
Kortine
Kozlovici
Koštabona
Krkavce
Krnica
Kubed
Labor
Loka
Lopar
Lukini
Manžan
Marezige
Maršici
Montinjan
Movraž
Mocunigi
Olika
Osp
Peraji
Pisarji
Plavje
Pobegi
Podgorje
Podpec
Poletici
Pomjan
Popetre
Prade
Praproce
Predloka
Pregara
Premancan
Puce
Rakitovec
Rižana
Rožar
Sirci
Smokvica
Socerb
Sokolici
Socerga
Spodnje Škofije
Srgaši
Stepani
Sv. Anton
Šalara
Šeki
Škocjan
Šmarje
Tinjan
Topolovec
Trebeše
Triban
Trsek
Truške
Tuljaki
Vanganel
Zabavlje
Zanigrad
Zazid
Zgornje Škofije
Župancici

Sedež obcine Koper je v Kopru.

Prvi obcinski svet šteje 32 clanov.

Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo tri predstavnike v prvi obcinski svet.

....................................

6. MURSKA SOBOTA
Bakovci
Cernelavci
Krog
Kupšinci
Markišavci
Murska Sobota
Nemcavci
Polana
Rakican
Satahovci
Vešcica

Sedež obcine Murska Sobota je v Murski Soboti.

Prvi obcinski svet šteje 26 clanov.

Pripadniki Romov na podlagi posebne volilne pravice izvolijo enega predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

5. clen

Narodnostno mešana obmocja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti obcin Lendava, Murska Sobota, Koper, Izola in Piran.

....................................

Št. 020-01/90-1/17
Ljubljana, dne 3. oktobra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef ŠkolcZ A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBCIN TER O
DOLOCITVI NJIHOVIH OBMOCIJ (ZUODNO-B)

22. julija 1998

1. clen

V zakonu o ustanovitvi obcin ter o dolocitvi njihovih obmocij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 69/94-popr.) se 2. clen spremeni tako, da se glasi:

"V Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje obcine, ki obsegajo obmocja naslednjih naselij:

....................................

73. Lendava

Banuta
Benica
Brezovec-del
Centiba
Dolga vas
Dolgovaške Gorice
Dolina pri Lendavi
Dolnji Lakoš
Gaberje
Genterovci
Gornji Lakoš
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kot
Lendava
Lendavske Gorice
Mostje
Petišovci
Pince
Pince-Marof
Radmožanci
Trimlini

Sedež obcine Lendava je v Lendavi.

Prvi obcinski svet šteje 21 clanov.

Dva clana prvega obcinskega sveta izvolijo pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice kot svoja predstavnika.

....................................

140. Šalovci

Budinci
Cepinci
Dolenci
Domanjševci
Markovci
Šalovci

Sedež obcine Šalovci je v Šalovcih.

Prvi obcinski svet šteje 7 clanov.

Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo enega predstavnika v prvi obcinski svet.

....................................

4. clen

V 5. clenu se besedilo "Murska Sobota" nadomesti z besedilom "Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice".

....................................

Številka: 020-01/90-1/125
Ljubljana, dne 22. julija 1998

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBCIN TER O
DOLOCITVI NJIHOVIH OBMOCIJ (ZUODNO-C)

27. oktobra 1998

1. clen

V zakonu o ustanovitvi obcin ter o dolocitvi njihovih obmocij - ZUODNO (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 - popravek, 69/94 in 56/98) se v 2. clenu pri tocki 28. Dobrovnik in pri tocki 44. Hodoš zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

"Tri clane prvega obcinskega sveta izvolijo državljani Republike Slovenije na podlagi posebne volilne pravice kot svoje predstavnike, od teh enega predstavnika izvolijo pripadniki madžarske narodnosti."

....................................

Številka: 020-02/90-1/137
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr.med.


Source: Official Gazette, 60/94, 56/98, 75/98


RETURN