Return to HomepageZ A K O N
O DRŽAVNEM TOŽILSTVU

29. septembra 1994

..........................

6. clen

Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.

Na obmocjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, ce tece postopek pred sodišcem ali drugim državnim organom v tem jeziku ali ce stranka, ki živi na tem obmocju, v obcevanju z državnim tožilstvom uporablja ta jezik.

..........................

Št. 700-06/90-4/6

Ljubljana, dne 29. septembra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Offcial Gazette, 63/94


RETURN