Return to HomepageZ A K O N
O NOTARIATU

21. februarja 1994

..........................

13. clen

Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku.

Na obmocjih, kjer je uradni jezik tudi italijanšcina ali madžaršcina, sestavlja notarske listine, ce stranka uporablja italijanski ali madžarski jezik, v obeh uradnih jezikih.
V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na zahtevo stranke le, ce izpolnjuje pogoje za sodnega tolmaca in ce je listina namenjena uporabi v tujini.

Ce stranke oziroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo stranke, sodni tolmac.

..........................

Št. 740-01/92-3/5
Ljubljana, dne 21. februarja 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik


Source: Official Gazette, 13/94, 48/94


RETURN