Return to HomepageZ A K O N
O FINANCIRANJU OBCIN

14. decembra 1994

...........................

26. clen

...........................

Ne glede na prejšnje odstavke, se obcinam na dvojezicnem obmocju iz državnega proracuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezicnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

[ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBCIN, Številka: 411-01/94-39/42, Ljubljana, dne 22. julija 1998]

...........................

Št. 411-01/94-39/1
Ljubljana, dne. 14. decembra 1994

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc


Source: Official Gazette,80/94 and 56/98


RETURN