Return to HomepageZ A K O N
O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk)

20. novembra 1997

.......................

6. clen

Obrazci osebnih izkaznic se tiskajo v slovenšcini in anglešcini, na obmocjih, dolocenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanšcini ali madžaršcini.

.......................

Številka: 213-06/93-1/10
Ljubljana, dne 20. novembra 1997

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.


Source: Official Gazette, 75/97


RETURN