Return to HomepageZ A K O N
O DOLOCITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR

24. septembra 1992

............................

2. clen

Za obmocje Republike Slovenije se doloci osem volilnih enot, ki obsegajo obmocja vec sosednjih obcin.

Za obmocja obcin, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se dolocita dve posebni volilni enoti, v katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

............................

4. clen

Za volitve poslancev v državni zbor se dolocijo naslednje volilne enote in volilni okraji ter obcine, v katerih so sedeži volilnih enot:

............................

9. volilna enota obsega obmocje obcin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper);

10. volilna enota obsega obmocje obcin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava).

............................

Št. 004-01/92-6/3
Ljubljana, dne 24. septembra 1992

Skupšcina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bucar


Source: Official Gazette, 46/92


RETURN