Return to HomepageZ A K O N
O VARSTVU KULTURNE DEDIŠCINE (ZVKD)

20. januarja 1999 .

......................

6. clen
(varstvene skupine spomenikov)

......................

Etnološki spomeniki so obmocja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpricujejo nacin življenja in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti ter drugih ljudstev na obmocju Slovenije.

.......................

Številka: 612-04/98-5/3
Ljubljana, dne 20. januarja 1999

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.


Source: Official Gazette, 7/99


RETURN