Return to HomepageLEGE Nr. 48
din 21 mai 1992

LEGEA audiovizualului

ART. 1

(1) Libera exprimare a ideilor și a opțiunilor, precum și libera comunicare a informațiilor prin mijloacele de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, în spiritul drepturilor și libertăților constituționale.

(2) Mijloacele de informare audiovizuală, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(3) Cenzura de orice fel este interzisă.

(4) Selectarea cu bună-credință a informației audio-vizuale de persoanele care poartă răspunderea pentru conținutul acesteia nu constituie cenzură și se poate exercita în condițiile prezentei legi.

ART. 2

(1) Libertatea de exprimare audiovizuală nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

(2) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică.

(3) Este interzisă difuzarea de informații care, potrivit legii, au caracter secret sau pot aduce prejudicii siguranței naționale.

(4) De asemenea, sunt interzise programarea și difuzarea de manifestări obscene, contrare bunurilor moravuri.

(5) Răspunderea civilă pentru conținutul informației transmise prin mijloace de comunicare audiovizuale prin care s-au adus daune materiale sau morale revine, după caz, în condițiile legii, realizatorului, autorului, titularului licenței de emisie, proprietarului stației radioelectrice prin care s-a făcut comunicarea.

.............................
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 25 mai 1992


RETURN