Return to HomepageMINISTERUL DE INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
CONSILIUL PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE
DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA

ORDIN
Nr. 136 din 25 aprilie 1996

privind accesul la consultarea documentelor și a instrumentelor de evidenta existente la organele în drept, referitoare la istoria minorităților naționale, și situația juridică a bunurilor imobile care au aparținut organizațiilor (comunităților) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

Ministrul de interne, secretarul general al Guvernului, coordonator al Consiliului pentru Minoritățile Naționale, precum și șeful Departamentului pentru Administrație Publica Locală,
în temeiul art. 17 alin. IV lit. b) din Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne,
având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 137 din 6 aprilie 1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale, luând în considerare hotărârea Consiliului pentru Minoritățile Naționale,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 748 din 24 octombrie 1991 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Administrație Publica Locală,
emit următorul ordin:

1. Prefecții, conducerile administrațiilor financiare și ale Arhivelor Naționale vor pune la dispoziția reprezentanților organizațiilor îndreptățite ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului pentru Minoritățile Naționale, cuprinse în anexa nr. 1, spre consultare, documentele sau instrumentele de evidenta referitoare la istoria minorităților naționale și la situația juridică a bunurilor imobile ale organizațiilor (comunităților) cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

În cazul în care reprezentanții organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului pentru Minoritățile Naționale, solicită eliberarea de copii de pe documentele respective, organele în drept le vor pune la dispoziție în condițiile prevederilor legale în vigoare.

2. Accesul reprezentanților organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului pentru Minoritățile Naționale, la consultarea documentelor și a instrumentelor de evidenta se va face pe baza unei delegații emise de organele de conducere ale acestora, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

3. Studierea, copierea și folosirea documentelor respective se vor realiza în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996.

Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă

Secretarul general al Guvernului,
coordonatorul Consiliului pentru
Minoritățile Naționale,
Viorel Hrebenciuc

Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publica Locală,
Octav Cozmâncă

ANEXA 1

ORGANIZAŢIILE

cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului pentru Minoritățile Naționale

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.Organizația
--------------------------------------------------------------------------------
1Uniunea Democrată Maghiară din România
2Uniunea Armenilor din România
3Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
4Uniunea Bulgară din Banat - România
5Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România
6Uniunea Ucrainenilor din România
7Forumul Democrat al Germanilor din România
8Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
9Uniunea Elena din România
10Uniunea Democraticăa Sârbilor și Carașovenilor din România
11Partida Romilor
12Uniunea Democrată Turcă din România
13Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski"
14Comunitatea Italiană din România
15Federația Comunităților Evreiești din România
16Uniunea Culturală a Albanezilor din România
17Comunitatea Bulgarilor din România "BRATSTVO"
18Uniunea Croaților din România
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2

ORGANIZAŢIA ................

Nr. ...... din ....... 19...

DELEGAŢIE

Delegam prin prezenta pe .........................., în vederea consultării documentelor și instrumentelor de evidenta existente în arhiva dumneavoastră, referitoare la istoria minorităților sau la situația juridică a bunurilor imobile care au aparținut............................................., și solicitării de copii, extrase etc. de pe acestea.

Va rugăm sa permiteti delegatului nostru consultarea documentelor și instrumentelor de evidenta respective și eliberarea de copii, extrase etc. de pe acestea, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului de interne, al secretarului general al Guvernului și al șefului Departamentului pentru Administratie Publica Locală nr. 136 din 25 aprilie 1996.

Delegatul nostru se legitimeaz* cu actul de identitate seria .............. nr. .........., eliberat de ................... la data de ................... .

Semnăturile autorizate L.S.         (președinte, secretar sau alte funcții)

------------------------

NOTA:

Prezenta delegaie este netransmisibilă.


Source: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996


RETURN