Return to HomepageLEGE Nr. 27
din 26 aprilie 1996

a partidelor politice

ART. 1

Partidele politice sunt asociații ale cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție. Ele sunt persoane juridice de drept public.

ART. 2

În activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, precum și pluralismul politic, contribuie la educarea politică a cetățenilor și încurajează participarea acestora la viata publică, influențează formarea opiniei publice, formează cetățenii capabili de a-și asuma responsabilități politice, participă cu candidați în alegeri și, unde este cazul, potrivit legii, la constituirea autorităților publice, stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri și organizează inițiativa legislativă a cetățenilor.

ART. 3

(1) Pot funcționa ca partide politice numai asociațiile constituite potrivit prevederilor prezentei legi și care acționează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.

(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activități pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 37 alin. (2) sau alin. (4) din Constituție.

(3) Sunt interzise partidele politice asociate la organizații din străinătate ale căror dispoziții sunt imperative.

(4) Partidelor politice le este interzisă organizarea de activități militare sau paramilitare.

ART. 4

(1) Din partidele politice nu pot face parte judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații și asimilații acestora, membrii Curții de Conturi, personalul militar și civil care își desfășoară activitatea în structurile forțelor armate, ale celor de apărare a ordinii publice si siguranței naționale, membrii Consiliului Legislativ, membrii consiliilor de administrație si personalul de specialitate de la Societatea Națională de Radiodifuziune, Societatea Națională de Televiziune și Agenția Națională de Presă "ROMPRES", precum și alte categorii de persoane cărora, în mod expres, prin lege, le este interzisă asocierea politică.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care ocupă funcții de subsecretari de stat sau superioare acestora, precum și consilierii sau personalul de la cabinetele celor care îndeplinesc funcțiile respective, dacă sunt civili.

ART. 5

...................

(3) Membrii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care înscriu candidați în alegeri pot face parte și dintr-un partid politic.

(4) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă parte sau să nu facă parte dintr-un partid politic.

...................
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 29 aprilie 1996


RETURN