Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE Nr. 343
din 3 aprilie 1990

privind autorizarea Ministerului Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Se autorizează Ministerul Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale conlocuitoare pentru acoperirea pierderilor rezultate din cauza tirajului redus ca urmare a numărului restrâns al cunoscătorilor limbii respective, până la găsirea soluțiilor de rentabilizare a publicației în cauză, cu avizul Ministerului Finanțelor.

ART. 2

Subvenția se va acorda din excedentele publicațiilor Ministerului Culturii, fără afectarea bugetului statului.

ART. 3

Ministerul Culturii va informa anual Guvernul asupra modului de aducere la îndeplinire a acestei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 23 aprilie 1992


RETURN