Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 881
din 9 decembrie 1998

pentru declararea zilei de 18 decembrie Ziua Minorităților Naționale din România

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Ziua de 18 decembrie se declară Ziua Minorităților Naționale din România.

ART. 2

(1) Cu prilejul Zilei Minorităților Naționale din România vor fi organizate acțiuni culturale, simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni cu tematica specifică.

(2) Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale și Ministerul Culturii, împreună cu autoritățile administrației publice vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul delegat
pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,

Gyorgy Tokay
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat

Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Vlad Roșca
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 14 decembrie 1998


RETURN