Return to HomepageLEGE Nr. 68
din 15 iulie 1992

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului

..............................

ART. 4

(1) Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale, legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, împreună, potrivit art. 59 alin. (2) din Constituție, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu cel puțin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat.

(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sunt echivalente juridic, în ce privește operațiunile electorale, cu partidele politice.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au participat la alegeri pe lista comună a acestor organizații; în acest caz, dacă nici un candidat de pe lista comună nu a fost ales, se va atribui pentru toate organizațiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care a participat la alegeri pe listă comună cu un partid sau altă formațiune politică ori atât pe liste comune, potrivit alin. (3), cât și pe liste exclusiv proprii.

(5) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) sau (3) se acordă peste numărul total de deputați rezultat din norma de reprezentare.

..............................

ART. 46

(1) Accesul la serviciile publice de radio și de televiziune, în cadrul campaniei electorale, este garantat, în condițiile prezentului articol.

(2) Partidele, formațiunile politice și candidații independenți reprezentate în Parlament au acces la serviciile publice de radio și televiziune, subvenționat de la bugetul de stat. Restul partidelor, al formațiunilor politice și al candidaților independenți vor avea acces la serviciile respective pe bază de contracte încheiate între instituțiile corespunzătoare ale Radioteleviziunii Române și mandatarii financiari care îi reprezintă practicându-se tarife unice pe unitate de timp de emisie.

(3) Partidele și formațiunile politice care participă la alegeri sunt obligate să solicite, în 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor publice de radio și televiziune, acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.

(4) Orarul pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă se stabilesc de o comisie parlamentară specială, împreună cu reprezentanți ai serviciilor publice de radio și televiziune, în cel mult 5 zile de la deschiderea campaniei electorale. La repartizare se va avea în vedere că timpii de antenă pentru partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament, în condițiile alin. (2), să fie de 2 ori mai mare decât pentru celelalte partide și formațiuni politice și să corespundă ponderii parlamentare.

(5) După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor se vor face, potrivit alin. (4), un nou orar și o nouă repartizare a timpilor de antenă, proporțională cu numărul listelor de candidați depuse în întreagă țară. Partidele, formațiunile politice sau coalițiile acestora, care nu au depus liste de candidați în cel puțin 10 circumscripții electorale, pierd dreptul la timpi de antenă la posturile centrale de radio și televiziune. Dovada depunerii candidaturilor se va face cu certificat eliberat de biroul electoral de circumscripție.

(6) Candidații independenți își pot exercita dreptul la timpi de antenă o singura dată, între 5 minute și o ora, în mod egal, în funcție de orarul stabilit și de numărul lor.

(7) Nu se includ în dreptul la timpi de antenă interviurile, reportajele și alte asemenea servicii audiovizuale de interes general pentru informarea cetățenilor.

..............................
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 16 iulie 1992


RETURN