Return to HomepageLEGE Nr. 70
din 26 noiembrie 1991

privind alegerile locale

dupa cum a fost modificata de Legea Nr. 25 din 12 aprilie 1996

.......................

ART. 1

Consiliile locale și primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Consiliile județene se aleg prin vot indirect.

Consiliile locale și județene se aleg pe circumscripții electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului de listă.

Primarii comunelor și orașelor se aleg pe circumscripții electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal.

ART. 2

Cetățenii români, fără deosebire de naționalitate, rasă, limbă, religie, sex, convingeri politice sau profesie, exercită în mod egal, drepturile electorale.

.......................

ART. 6

Candidaturile pentru consiliile locale și județene, cât și cele pentru primari se depun de către partidele și formațiunile politice, legal constituite. Se pot depune și candidaturi independente, în condițiile prezentei legi.

Aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean sau local. Partidele politice din aliantele politice sau din aliantele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantelor. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decit dintr-o singura alianta. Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral al circumscriptiei electorale in care depun candidaturi.

O persoană poate candida pentru un singur consiliu local și pentru o singură funcție de primar.

O persoana poate candida atit pentru functia de consilier, cit si pentru cea de primar.

.......................

ART. 57

Accesul partidelor parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum și al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele neparlamentare, aliantele politice și aliantele electorale au acces, gratuit, la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune și de televiziune, numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii va fi proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv. La serviciile nationale publice de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete.

Organizatiile cetatenilor apartinind minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune și de televiziune, daca participa in alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv al Romaniei.

Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum și al candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinind minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face prin contract incheiat intre mandatarii financiari si respectivele posturi. Fiecare post va practica tarife unice pe unitate de timp de emisie, pentru toti solicitantii, in conditiile prezentului articol.

.......................

ART. 103

In sensul prezentei legi, organizatiile legal constituite apartinind minoritatilor nationale sint asimilate partidelor si formatiunilor politice.

.......................
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 28 noiembrie 1991, Nr. 77 din 13 aprilie 1996


RETURN