Return to HomepagePenal Code

1968-1997

.......................

Art. 166 - Propaganda în favoarea statului totalitar
Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

.......................

Art. 317 - Propaganda naționalist-șovină
Propaganda naționalist-șovină, ațâțarea urii de rasă sau naționale, dacă fapta nu constituie infracțiunea prevăzută în art. 166, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 318 - Împiedicarea libertății cultelor
Împiedicarea sau tulburarea libertății de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

.......................

Art. 247 - Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi
Îngrădirea, de către un funcționar public, a folosinței sau a exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea pentru acesta a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

.......................
Source: Official Gazette No. 65 of 16.04.1997


RETURN