Return to HomepageCONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE nr. 14
din 18 februarie 1999

privind traducerea în limba română a unor programe difuzate în alte limbi

În scopul asigurării dreptului neîngrădit al persoanei de a avea acces la orice informație de interes public, prevăzut la art. 31 alin. (1) din Constituția României,
având în vedere prevederile art. 32 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 și în conformitate cu prevederile art. 29 din aceeași lege,

Consiliul Național al Audiovizualului decide:

ART. 1

Programele difuzate pe teritoriul României în altă limbă decât limba română, transmise pe cale radioelectrică sau prin satelit, în baza unei licențe de emisie eliberate de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și programele difuzate în alte limbi decât limba română în cadrul serviciilor menționate la art. 21 lit. b) și c) din Legea nr. 48/1992 vor fi în mod obligatoriu subtitrate sau traduse în limba română.

ART. 2

Filmele artistice de lungmetraj și serialele vor fi subtitrate sau dublate în limba română.

ART. 3

Filmele documentare (științifice, educative, de artă), programele destinate copiilor și alte programe înregistrate prin diverse mijloace pot fi traduse atât prin subtitrare, cât și prin rostirea textului traducerii de către un crainic (voice off).

ART. 4

În cazul interviurilor, talk-showurilor și al altor programe transmise în direct într-o altă limbă, traducerea acestora în limba română va fi rostită integral, după caz, între fraze, grupuri de fraze sau între luări de cuvânt.

ART. 5

Sunt exceptate de la prevederile art. 3 videoclipurile muzicale și acele părți din cursurile de limbi străine, care, prin modul de concepere a lecțiilor, nu trebuie să fie traduse.

ART. 6

Sunt exceptate de la prevederile art. 4 buletinele de știri difuzate în cadrul emisiunilor adresate minorităților naționale, înscrise în grila de program din caietul de sarcini, parte integrantă a licenței de emisie.

ART. 7

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nerespectarea prevederilor sale atrăgând după sine sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

MIRCEA SORIN MOLDOVAN
Source: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 martie 1999


RETURN