Return to HomepageBIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂRE Nr. 18
din 20 mai 1996

Președinte- judecător Adrian Nițoiu
Membri:- judecător Dumitru Gazetovici
 - judecător Benedict Sârbu
 - judecător Emil Gherguț
 - judecător Gheorghe Toader
 - judecător Vasile Boroi
 - judecător Viorel Anghel

În vederea evitării unor interpretări diferite privind prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicată*), care se referă la dreptul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru timpii de antena,

HOTĂRĂȘTE:

1. Calculul dreptului de acces la serviciile publice teritoriale și naționale de radiodifuziune și de televiziune al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale se face raportându-se numărul de liste de candidați depuse la numărul de circumscripții electorale din județe, condiția de admisibilitate fiind aceea ca proporția listelor de candidații depuse sa fie cel puțin egala cu ponderea minorității respective în totalul populației județului, respectiv al României.

2. Calcularea timpilor de antena pentru o minoritate națională se va face alocându-se din totalul timpilor de antena disponibil o cota-parte maxima egala cu ponderea minorității respective în totalul populației unității adminastrativ-teritoriale respective sau, după caz, al României.

Din aceasta cota, diferitelor organizații ale aceleiași minorități naționale li se va repartiza o cotă proporțională cu numărul de liste de candidați depuse.

3. Documentarea necesară va fi pusa la dispoziția Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune de către Biroul Electoral Central, în ceea ce privește numărul de liste de candidați și numărul de circumscripții electorale, și de către Comisia Națională pentru Statistica, în ceea ce privește ponderea minorității naționale în totalul populației județului, respectiv al României.

Prezenta hotărâre va fi publicata în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 70/1991.

Pronunțată astăzi, 20 mai 1996
Definitiva.

PREȘEDINTE,
Adrian Nițoiu,
judecător

Membri:
Dumitru Gazetovici, judecător
Benedict Sârbu , judecător
Emil Gherguț, judecător
Gheorghe Toader, judecător
Vasile Boroi, judecător
Viorel Anghel, judecător

---------------
*) Legea nr. 70/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996.


Source: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 22 mai 1996


RETURN