Return to HomepageUSTAWA
z dnia 29 grudnia 1992 r.

o radiofonii i telewizji


(Dz. U. 93.7.34)

..................

Art. 21. 1. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji należy w szczególności:

..................

9) uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

..................


RETURN