Return to HomepageData ultimei modificări - 25.01.2002
-----------------------
Notă: În cuprinsul codului, cuvintele "raion" și "raional" se substituie, respectiv, cu cuvintele "județ" si "județean" prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

Codul electoral

Nr.1381-XIII din 21.11.97

T i t l u l I. DISPOZIȚII GENERALE
Capitolul 1. NOȚIUNI ȘI PRINCIPII GENERALE

……….

Articolul 3. Vot universal
Cetățenii Republicii Moldova pot alege și pot fi aleși fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

……….

Capitolul 8. BULETINELE DE VOT

……….

Articolul 48. Modelul buletinelor de vot

……….

6) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

……….

T i t l u l VI. REFERENDUMUL

……….

Capitolul 13. REFERENDUMUL REPUBLICAN

……….

Articolul 162. Buletinul de vot

………..

(3) Buletinele de vot se întocmesc conform Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

……….

Capitolul 14. REFERENDUMUL LOCAL

Articolul 175. Referendumul local
Referendumul local reprezintă consultarea cetățenilor în probleme de interes deosebit pentru sat (comună), oraș (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special.

[Art. 175 modif. prin Legea N 796-XV din 25.01.2002]

……….

Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse referendumului local
Referendumului local nu pot fi supuse problemele:

………

e) privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităților cu exepția cazurilor prevăzute de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
[Lit.e) completată prin Legea nr.480-XIV din 02.07.99]
[Lit.e) introdusă prin Legea nr.268-XIV din 04.02.99]

……….

Articolul 180. Inițierea referendumului local
Referendumul local poate fi inițiat:
a) de 1/2 din numărul consilierilor aleși;
b) de primarul satului (comunei), orașului (municipiului);

[Lit. b) modif. prin Legea N 796-XV din 25.01.2002]

c) de autoritatea reprezentativă a unității administrativ-teritoriale cu statut special;
d) de 10 la sută din numarul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.

……….

Articolul 193. Buletinul de vot

……….

(3) Buletinele de vot se întocmesc în condițiile Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

……….

Articolul 199. Referendumul local nevalabil
Referendumul local se consideră nevalabil dacă la el au participat mai puțin de jumătate din numarul cetățenilor înscriși în listele electorale.

……….

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
Dumitru MOȚPAN

Chișinău, 21 noiembrie 1997.
Nr.1381-XIII.


Source: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81 din 08.12.1997


RETURN