Return to HomepageLEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală

N 1078-XV din 24 mai 2002

Art. 1. - Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și Legea nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală se pun în aplicare de la data fixării alegerilor locale, dar nu mai tîrziu de 23 martie 2003.

Art. 2. - În perioada de la 29 ianuarie 2002 și pîna la data fixării alegerilor locale se vor aplica prevederile Legii nr. 191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, precum și prevederile Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală.

PRESEDINTELE PARLAMENTULUI
Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 24 mai 2002.
Nr. 1078-XV.


Source: Monitorul Oficial al R.Moldova N 71-73 din 06.06.2002


RETURN