Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS
LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ
ĮSTATYMAS

1995 m. birželio 28 d. Nr.I-976
Pakeitimai: 1996 04 02 Nr.I-1268

.....................

20 straipsnis. Kalbų vartojimas zonoje

Zonos teritorijoje oficialiai vartojama valstybinė lietuvių kalba. Užsienio kalbos gali būti vartojamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą.

.............................
Source: Seimas of the Republic of Lithuania, Document Search
http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN