Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ
ĮSTATYMAS


1996 m. gruodžio19 d. Nr. VIII-49
Vilnius

Lietuvos Respublikos
1996 m. gruodžio 19 d.
įstatymo Nr.VIII-49
priedėlisLIETUVOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDAI4 SKYRIUS
SVARBIAUSIOS SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS LIETUVOS VIDAUS
POLITIKOS NUOSTATOS
SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKA


...........

KULTŪROS POLITIKA

Valstybės pareiga globoti natūralią tautinės kultūros raidą, saugoti ją nuo griaunančio antihumanistinės pseudokultūros poveikio, puoselėti lietuvių kalbą, saugoti intelektinį potencialą, lietuvių tautos ir tautinių bendrijų kultūros paveldą.

Švietimo ir auklėjimo sistema turi ugdyti pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, pakantą ir pagarbą kitoms tautoms.

TAUTINĖ POLITIKA

Tautinių mažumų bendrijoms priklausančių piliečių teises puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius gina įstatymai. Tautinės bendrijos yra integrali Lietuvos pilietinės visuomenės dalis.

.............


RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKASSource: http://www3.lrs.lt/n/eng/DPaieska.html


RETURN