Return to HomepageLietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų įgyvendinimo tvarkos”

(2001 m. gegužės 7 d. Nr. 520)

2001 m. gegužės 7 d. Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr.1069 "Dėl nuolatinės komisijos Lietuvos Respublikos informacijai apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą rengti sudarymo" (Žin., 2000, Nr. 77-2340) sudarytos nuolatinės komisijos išvadoms, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos ratifikavimo (Žin., 2000, Nr. 20-491) 2 straipsnio 2 dalies nuostatas Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai iš esmės atitinka konvencijos reikalavimus.

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai iki 2001 m. rugsėjo 15 d. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 "Dėl Numerių pastatams, namų butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1996, Nr. 116-2723) papildymo, reguliuojančio informacinių užrašų naudojimą ir tautinės mažumos kalba, projektą.
Source: Official Gazette No 40, 07.05.2001


RETURN