Return to HomepageLIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS

Dėl Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti išvadų

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į išvadas, kurias pateikė Valstybinė komisija Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti ir bendra darbo grupė, svarsčiusi Vilniaus, Šalčininkų rajonų ir kai kurių Trakų, Širvintų, Švenčionių rajonų apylinkių pasiūlymus, ir įvertindama Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų nacionalinių poreikių tenkinimo perspektyvas, nutaria:

1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 1991 m. gegužės 31 d. pateikti Aukščiausiajai Tarybai būsimojo Lietuvos Respublikos teritorijos administracinio suskirstymo projektą, pagal kurį numatomos Vilniaus apskrities pagrindas būtų dabartiniai Šalčininkų ir Vilniaus rajonai.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos, Piliečių teisių ir tautybių reikalų, Savivaldybių reikalų komisijoms, taip pat Valstybinei komisijai Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti, atsižvelgiant į šiame krašte gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių nacionalinių, kultūrinių, socialinių bei ekonominių poreikių tenkinimo pageidavimus ir pasiūlymus, iki 1991 m. gegužės 31 d. parengti Vilniaus apskrities statuso projektą.

3. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 1991 m. gegužės 1 d. parengti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų aukštojo mokslo įgijimo perspektyvinę programą ir 1991 metais pradėti ją įgyvendinti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V.LANDSBERGIS

Vilnius, 1991 m. sausio 29 d.

Nr. I-1006Source: http://www3.lrs.lt/DPaieska.html


RETURN