Return to HomepageLatvijas Republika Ministru Kabinets

Noteikumi Nr.310 (prot. nr. 58 5..)

Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm

pieņemti 24.10.1995

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma "Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu" 14.panta 3.punktu

Grozījumi:15.07.97.
21.10.97.

I. Vispārīgie jautājumi

1. šie noteikumi nosaka Latvijas Republikas pasu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2. Visiem Latvijas pilsoņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un ir reģistrējušies Iedzīvotāju reģistrā, ir jāsaņem Latvijas pilsoņa pase (tālāk tekstā - "pase"). Bērniem līdz piecu gadu vecumam, kuri izbrauc uz ārvalsti, pase izsniedzama uz gadu vai uz ceļojuma laiku (ja tas ir ilgāks par gadu), no piecu gadu vecuma - uz pieciem gadiem vai īsāku laiku, kas atlicis līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai. Ja ceļojuma laikā vai mēneša laikā pēc atgriešanās bērns sasniedz 16 gadu vecumu, pasi izsniedz uz 10 gadiem. Bērna vecākiem vai aizbildņiem jāuzņemas atbildība par pases saglabāšanu.

3. Pasi izsniedz Latvijas pilsoņiem, kuru pilsonība ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā atbilstīgi Pilsonības likuma noteikumiem.

4. Pases izgatavo pēc vienota parauga latviešu un angļu valodā.

5. Pasē par pilsoni ieraksta šādas ziņas:

5.1. Vārds, uzvārds;

5.2. dzimšanas datums;

5.3. dzimums;

5.4. personas kods;

5.5. tautība;

5.6. dzimšanas vieta.

6. Personas vārdu un uzvārdu ieraksta saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības likumiem. Ja persona vēlas, tās vārda un uzvārda oriģinlforma, pamatojoties uz to apliecinošu dokumentu, ierakstāma ailē "Īpašās atzīmes". Vārda un uzvārda oriģinālformu apliecinošu dokumentu iesniedz pati persona.

7. Pasē ieraksta šādas ziņas par bērniem līdz 16 gadu vecumam:

7.1. Vārds, uzvārds;

7.2. dzimšanas datums;

7.3. dzimums;

7.4. personas kods.

............................

9. Pasi pilsonim izsniedz uz 10 gadiem. Personām pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas pasi izsniedz uz 50 gadiem.

............................

13. Dokumenti pases apmaiņai jāiesniedz mēneša laikā, ja:

............................

13.4. mainīta tautība;

............................

15. Lai apmainītu pasi sakarā ar vārda un uzvārda maiņu vai tautības ieraksta maiņu, jāiesniedz dokumenti saskaņā ar likuma "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu" 4. un 11.pantu.

............................

18. Latvijas pilsoņiem mēneša laikā pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas jāiesniedz dokumenti un fotokartītes pases saņemšanai.

Saņemot pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, tautību pasē ieraksta atbilstīgi tēva vai mātes tautībai - atkarībā no pases saņēmēja nacionālās pašapziņas.

............................

Ministru prezidentsM.Gailis
Tieslietu ministrsR.ApsītisSource: NAIS


RETURN