Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”Pieņemts 09.03.1995

Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2002.gada 31. decembrim

………..

II nodaļa
Izņēmumi un atvieglojumi

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

……….

20) mācību un zinātnisko literatūru, Latvijā izdoto bērnu literatūru un oriģinālliteratūras darbu pirmizdevumus latviešu valodā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātiem sarakstiem, kā arī tipogrāfiju pakalpojumus šīs literatūras ražošanai (veidošanai);

(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā)

……….

Pārejas noteikumi

………..

16. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 20.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

(2002.gada 20.decembra likuma redakcijā)

………….
Valsts prezidentsG.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 30.martā
Source: NAIS; first publication: Latvijas Vēstnesis, 30.03.1995, nr.49


RETURN