Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Personu apliecinošu dokumentu likums

pieņemts 2002.gada 23.maijā

…………….

II nodaļa. Personas apliecību un pasu saturs un forma

5.pants. Personas apliecību un pasu saturs

………………..

(4) Pēc personas apliecības un pilsoņa vai nepilsoņa pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām personas apliecībā un pilsoņa vai nepilsoņa pasē ieraksta ziņas par šā dokumenta turētāja tautību.

(5) Pēc pases turētāja vēlēšanās papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pasē ieraksta personas vai personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) citas valodas orģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā.

………………

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.
Valsts prezidentes vietā J.Straume
Saeimas priekšsēdētājs  

Rīgā 2002.gada 5.jūnijā
Source: NAIS, first publication: Latvijas Vēstnesis 05.06.2002, Nr.84


RETURN