Return to HomepageLatvijas Republikas Saeima

Apsardzes darbības likums

pieņemts 1998.gada 29.oktobrī.
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2001.gada 5.janvārim

.

II nodaļa
Apsardzes uzņēmuma darbība


.
6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem ir jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.

(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā personas, par kurām valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām, kā arī organizētās noziedzības grupām..

Pārejas noteikumi

..


4. Grozījumi likuma 6.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.


Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 11.novembrīSource: NAIS; first publication: Vēstnesis Nr. 337/338, 11.11.1998


RETURN