Return to HomepageLATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS


Rīgā, 25.09.2001 Noteikumi nr. 417


Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar

Apsardzes darbības likuma

5.panta primo daļu

.

4. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas vēlas saņemt licenci (turpmāk - pretendents), izpilda šādas īpašās prasības:

.

4.2. pieteikumam pievieno:

.

4.2.6.1. Latvijas pilsoņa pases kopijas;

4.2.6.2. apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību 3.līmeņa A pakāpei vai dokumentu kopijas, kas apliecina, ka izglītība iegūta valsts valodā;

.

4.3. dokumentus iesniedz valsts valodā. Dokumentu tulkojumus notariāli apstiprina;

.


Ministru prezidents A.Bērziņš
Iekšlietu ministrs M.SegliņšSource: NAIS; first publication: Vēstnesis Nr. 138, 28.09.2001


RETURN