Return to HomepageAugstskolu likums
Pieņemts 1995.gada 2.novembrī
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2000.gada 12.decembrim

....................................

56.pants. Studiju reglamentācija

....................................(3) Valodu lietojumu augstākās izglītības ieguvē nosaka Izglītības likums.

....................................

83.pants. Ārvalstnieku studijas Latvijā

(1) Ārvalstniekus, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, var uzņemt Latvijas augstskolās par pilnā laika studējošajiem saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un šo likumu uz vispārējo noteikumu pamata. Ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību, ārvalstniekus var uzņemt Latvijas augstskolās, ievērojot šādus noteikumus:

....................................3) ārvalstniekiem pietiekami labi jāprot valodas, kurās notiek mācības;

....................................

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 2.novembrī.

Valsts prezidents           G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 17.novembrī


Source: Latvijas Vēstnesis, 1996. 10.jan., nr.9/10/11; 2000. 12.dec., nr.448/449


RETURN