Return to HomepageA Kormány
1048/1999. (V.5.) Korm.
határozata

a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A Kormány a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése, valamint a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomag koordinatív végrehajtása érdekében, a minisztériumok és országos hatáskörű szervek ez irányú tevékenységének összehangolása céljából Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Tárcaközi Bizottság ) hoz létre.

2. A Tárcaközi Bizottság:

Elnöke: az igazságügy-miniszter

Alelnöke: a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke

Álladó tagok:

Belügyminisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Ifjúsági és Sportminisztérium,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

Oktatási Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Szociális és Családügyi Minisztérium kijelölt helyettes államtitkára,

Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás és területpolitikai ügyekért felelős politikai államtitkára, valamint az Országos Cigány Önkormányzat elnöke.

Eseti tagok:

Gazdasági Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Külügyminisztérium kijelölt helyettes államtitkára,

a PHARE Programokért felelős tárca nélküli miniszter hivatalának vezetője,

valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány és a Gandhi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

Állandó meghívott: a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

3. A Tárcaközi Bizottság ülésein, meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehetnek: az országos hatáskörű szervek képviselői, a megyei közgyűlések elnökei, a cigány kisebbség társadalmi szervezeteinek képviselői, valamint szakértők.

4. A Tárcaközi Bizottság helyettes államtitkári szinten évente legalább négy alkalommal ülésezik, az általa meghatározott ügyrend és munkaterv szerint működik. A Tárcaközi Bizottság titkársági feladatait a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal látja el.

5. A Tárcaközi Bizottság meghatározott feladatai ellátásra albizottságokat hozhat létre, melybe külső szakértőket is bevonhat.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a Cigányügyi Koordinációs Tanács létrehozásáról szóló 1120/1995. (XII. 7.) Kormány-határozata hatályát veszti.

Orbán Viktor s.k.,
miniszterelnök


Source: Website of the Office for National and Ethnic Minorities in Hungary
http://www.meh.hu/nekh/Magyar/6.htm


RETURN