Return to Homepage71/1989. (VII. 4.) MT rendelet
a magyarországi hivatalos földrajzi nevekrol

1. § (1) E rendelet hatálya a földrajzi nevek megállapítására, használatára és nyilvántartására terjed ki.

(2) Az államigazgatási helynevekrol külön jogszabály rendelkezik.

.......................

3. § A rendelet alkalmazása szempontjából földrajzi név:
a) a domborzat- és tájnév: a földfelszín függoleges tagoltságát (hegyeket, völgyeket stb.), illetve a jelentos kiterjedésu földrajzi, néprajzi és etnikai körzeteket jelölo név;
b) a területnév: a külterületi mezo- és erdogazdasági muvelési egységeket, azok részleteit és egyéb földrészlettel vagy más jellegzetes felszíni képzodménnyel, létesítménnyel elhatárolt területet jelölo név, több ilyen terület összefoglaló neve;
c) a víznév: természetes vízfolyások és mesterséges csatornák, állóvizek, mocsarak, források, kutak stb. neve;
d) természetvédelmi név: a nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és a barlang neve akkor is, ha az elozo a)-c) pontok valamelyikébe is tartozhatna;
e) közlekedési és hírközlési név: a közlekedéssel és szállítással kapcsolatos létesítmények (pályaudvar, megállóhely, híd, kiköto stb.), valamint a hírközlési létesítmények (postahivatal stb.) neve;
f) a belterületi településrésznév: a helységek központi belterületének részét az egyéb belterületet vagy ezek lakónegyedét, üdülo- vagy gyógyhelyet jelölo név;
g) a külterületi településrésznév: a helységek külterületének lakott részét jelölo név;
h) az utcanév: a helységek út, utca, tér, park, köz, sétány stb. jellegu közterületét jelölo név.

4. § (1) A földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására
a) a 3. § a)-e) pontjaiban meghatározott földrajzi nevek esetében a tárcaközi Földrajzinév-bizottság (a továbbiakban: Bizottság),
b) a 3. § f)-g) pontjaiban meghatározott földrajzi nevek esetében - a Htv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján - a helyi önkormányzat képviselo-testülete jogosult.

.......................

6. § (1) Földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni az érdekelt lakosság élo névhasználatára, a helyi önkormányzat, a társadalmi és gazdasági szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mezo- és erdogazdasági muvelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi, a nyelvhelyességi követelményekre.

(4) Az elozo (1) bekezdés követelményeinek betartásával nemzetiségi nyelvu földrajzi név is megállapítható. A 3. § a) és d)-h) pontjaiba tartozó földrajzi név nemzetiségi nyelvu alakja a magyar nyelvu névvel együtt állapítható meg.

.......................

8. § (1) A megállapított földrajzi neveket a Földrajzinév-tárban EOV koordinátákkal ellátva a Földmérési és Távérzékelési Intézet nyilvántartja és folyamatosan vezeti.

(2) A Földrajzi Névtár a következo neveket tartalmazza:
a) község- és városneveket az Államigazgatási Helynévkönyv szerint;
b) az e rendelet 3. § a)-g) pontjaiban meghatározott földrajzi neveket, beleértve a megállapított nemzetiségu nyelvu neveket is;

.......................
Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN