Return to HomepageA választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak választására vonatkozó rendelkezései

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a választójog általános és egyenlo, a szavazás közvetlen és titkos. Annak érdekében, hogy a választójog gyakorlása, a választási, népszavazási és népi kezdeményezési eljárás demokratikus és megfelelo biztosítékokkal övezett legyen, az Országgyulés a következo törvényt alkotja:

.........................

A törvény célja

1. §

E törvény célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és a jelölo szervezetek, valamint a választási szervek egységes, áttekintheto és egyszeru eljárási szabályok alapján, törvényes keretek között gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat.

A törvény alkalmazási köre

2. §

E törvényt kell alkalmazni:

.........................

b) a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak a választására,

.........................

A helyi kisebbségi önkormányzati választás kituzése

114. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzati választást a helyi választási bizottság tuzi ki. A választást legkésobb 45 nappal a települési önkormányzati választást megelozoen, azzal azonos napra kell kituzni.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzati választás kituzését írásban lehet kezdeményezni a települési önkormányzati választás kituzését követo tíz napon belül. A kezdeményezés iratmintáját a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény melléklete tartalmazza.

.........................

Választókerületek, szavazókörök

9. §

(1) A választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy választókerületenként a lakosság száma megközelítoen azonos legyen. (2) A választókerületek kialakításánál figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is.

101. §

Választókerület:

.........................

c. a polgármester választása, a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település települési önkormányzati képviseloinek választása, valamint a helyi kisebbségi önkormányzati képviselok választása tekintetében a település,

.........................

Helyi választási bizottság

31. §

(1) A helyi választási bizottság legalább három, az egy szavazókörrel rendelkezo településen legalább öt tagból áll.

(2) A helyi választási bizottság:

.........................

k. kituzi a helyi kisebbségi önkormányzati választást,

.........................

109. §

(1) A helyi választási bizottság a vegyes választási rendszerben kisebbségenként külön-külön kisebbségi kompenzációs listára vesz valamennyi, az egyéni választókerületben akár független kisebbségi jelöltként, akár kisebbségi jelölo szervezet jelöltjeként indult jelöltet.

(2) A kisebbségi jelölo szervezetek, illetoleg a kisebbségi jelöltek közös kompenzációs listát is indíthatnak, amelyet a választást megelozo 18. napig jelenthetnek be a helyi választási bizottságnál.

(3) Az egyéni választókerületi kisebbségi jelölt írásban közölheti a helyi választási bizottsággal, hogy nem kíván a kisebbségi kompenzációs listán indulni.

Az ajánlások ellenorzése

.........................

108. §

Ha a kislistás vagy a vegyes választási rendszerben a jelölt kisebbségi jelöltként indul, e tényt az ajánlószelvényen és a szavazólapon fel kell tüntetni.

Az ajánlással kapcsolatos adatok védelme

.........................

110. §

(1) Külön-külön szavazólap szolgál

a. a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a kislistás, a polgármester-, a helyi kisebbségi önkormányzati és a megyei listás választásra,

b. a 10 000-nél több lakosú településen az egyéni választókerületi, a polgármester-, a helyi kisebbségi önkormányzati és - a megyei jogú város kivételével - a megyei listás választásra,

c. a fovárosban az egyéni választókerületi, a polgármester-, a fopolgármester-, a helyi kisebbségi önkormányzati, valamint a fovárosi listás választásra.

(2) A települési kislistás, az egyéni választókerületi, a helyi kisebbségi önkormányzati és a polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönbözteto jelzést, valamint a jelölo szervezetek nevét - a jelölo szervezet kérésére annak rövidítését is -, illetoleg a független jelölés tényét. A kisebbséget képviselo jelölt kívánságára a nevét, illetoleg a jelölo szervezet nevét a szavazólapnak a kisebbség anyanyelvén is tartalmaznia kell.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzati szavazólap a jelöltek nevét kisebbségenként tartalmazza. Az egyes kisebbségek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon.

.........................

112. §

A kislistás és a helyi kisebbségi önkormányzati választás tekintetében az érvényes szavazatokat jelöltenként külön-külön meg kell számolni. Az érvényes és érvénytelen szavazatot egyaránt tartalmazó szavazólapokat külön kell kötegelni. A kötegre jelöltenként külön-külön rá kell írni az érvényes szavazatok számát.

.........................

113. §

(2) A települési kislistás és a helyi kisebbségi önkormányzati választás eredményérol összesíto jegyzokönyv, a vegyes választási rendszer egyéni választókerületi eredményérol választókerületenként külön-külön jegyzokönyv, listás eredményérol, valamint a fovárosi listás választás eredményérol és a polgármester választásáról külön jegyzokönyv készül. A megyei közgyulési tagok választási eredményérol választókerületenként összesíto jegyzokönyvet kell készíteni.

.........................

Értelmezo rendelkezések

149. §

E törvény alkalmazásában

.........................

f. jelölési fajta: ... a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek választásán a polgármester-/fopolgármester-, a kislistás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás, a megyei/fovárosi listás, a kisebbségi kislistás jelölés,

.........................

h. képviselo: az országgyulési képviselo, a települési önkormányzat képviselo-testületének tagja, a megyei közgyulés tagja, a fovárosi közgyulés tagja, a helyi kisebbségi önkormányzat tagja,

.........................

j. kisebbségi jelölt: valamely - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti - nemzeti vagy etnikai kisebbség képviseletét vállaló független jelölt, illetoleg a kisebbségi szervezet jelöltje,

.........................

4. számú melléklet
(A helyi önkormányzati választás kislistás szavazólapjának mintája)

.........................

Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölo szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölo szervezet, valamint a kisebbség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.

5. számú melléklet
(A helyi önkormányzati választás egyéni választókerületi szavazólapjának mintája)

.........................

Ha a választási szerv a jelöltet nemzeti vagy etnikai kisebbségi jelöltként veszi nyilvántartásba, akkor a kisebbség nevét a szavazólapon fel kell tüntetni. A kisebbségi jelölt, illetve a kisebbségi jelölo szervezet kívánságára a jelölt, illetve a kisebbségi jelölo szervezet, valamint a kisebbség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.

.........................

8. számú melléklet
(A helyi kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának mintája)

SZAVAZÓLAP
Helyi kisebbségi önkormányzati képviselok választása
......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap)
................................ (település neve)
Érvényesen szavazni csak egy kisebbség legfeljebb ...... jelöltjére lehet!
(kisebbség neve)
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(kisebbség neve)
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(kisebbség neve)
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O
(jelölt, jelölo szervezet neve) O

A jelöltekre szavazni a nevük mellett lévo körben elhelyezett egymást metszo két vonallal lehet, például:
A szavazólapon a jelölo szervezet bíróság által bejegyzett neve mellett a jelölo szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését is. A jelölt, illetve a jelölo szervezet kívánságára a jelölt, illetve a jelölo szervezet, valamint a kisebbség nevét a szavazólapon a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.


Source: Office for National and Ethnic Minorities in Hungary


RETURN