Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA
ZÁKON
O ČESKÉM ROZHLASU

ze dne 7. listopadu 1991; 484/1991 Sb.

Změna: 36/1993 Sb.
Změna: 253/1994 Sb.
Změna: 301/1995 Sb.
Změna: 135/1997 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

…………………….
§ 2

Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území České republiky. Jeho posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání a přispívat k zábavě posluchačů.

………………..

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Zdroj: http://http://www.mvcr.cz/sbirka/1991/sb093-91.pdf


RETURN