Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON
O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ze dne 12. dubna 2000; 130/2000 Sb.

Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 37/2002 Sb.

.

(3) V kraji, ve kterém se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona18a), se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

.

Klaus v. r. (Poslanecka Snemovna)
Havel v. r. (Prezident)
v z. Rychetský v. r. (Vlada)
Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb038-00.pdf


RETURN