Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON
O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A O ZMĔNĔ NĔKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ze dne 27. září 1995; 247/1995 Sb.

Změna: 212/1996 Sb.
Změna: 243/1999 Sb.
Změna: 204/2000 Sb.
Změna: 64/2001 Sb.
Změna: 491/2001 Sb.
Změna: 204/2000 Sb. (část)
Změna: 37/2002 Sb.

..

15

Informování voličů

.

(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona, se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

..

Uhde v. r. (Poslanecká Snĕmovna)
Havel v. r. (Prezident)
Klaus v. r. (Vláda)
Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/1995/sb65-95.pdf


RETURN