Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON O SOUSTAVE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

ze dne ADD; 29/ 1984 Sb.
Změna: 21. dubna 1993

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

………………………

§ 3

(2) Žákům příslušejícím k národnostním menšinám se v rozsahu přiměřeném zájmům jejich národnostního rozvoje zabezpečuje právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce.

…………………………..

Uhde v.r. (Poslanecká Snemovna)

Havel v. r. (Prezident)

Klaus v.r. (Vláda)

Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/1993/sb38-93.pdf


RETURN