Return to HomepageCzech Republic

Zákon o správním řízení trestním

(Text upln. zn. predpisu c. 141/1961 Sb. (4226/2001 Sb.p), s uc. 1.5.2001)

.

2

Základní zásady trestního řízení

.

(14) Každý je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka. Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce.

.

Tlumočník

28

Je-li třeba přetlumočit obsah výpovědi nebo písemnosti nebo prohlásí-li obviněný, že neovládá jazyk, ve kterém se jednání vede, přibere se tlumočník; tlumočník může být zároveň zapisovatelem.

.

55

Sepisování protokolu

.

(4) V českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když vyslýchaná osoba vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném znění výpovědi, zapíše zapisovatel nebo tlumočník do protokolu příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba vypovídá.

.
Source: MIRIS Minority Rights Information System


RETURN