Return to HomepageČESKÁ REPUBLIKA
ZÁKON
O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ

ze dne 27. března 1990; 83/1990 Sb.

Změna: 300/1990 Sb.
Změna: 513/1991 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
se usneslo na tomto zákoně:

…………………………

§ 4

Nejsou dovolena sdružení
a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony;

…………………………………..

Havel v. r. (Prezident)
Dubček v.r. (Předseda Poslanecké Sněmovny)
Čalfa v.r. (Vláda)


Zdroj: http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/zakon_12.html


RETURN