Return to HomepageZAKON

O JAVNOM PRIOPĆAVANJU
2. listopada 1996.

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pretpostavke za ostvarivanje načela slobode tiska i drugih sredstava javnoga priopćavanja, pravo novinara i drugih sudionika u javnome priopćavanju na slobodu izvješćivanja i pristupa informaciji i druga prava ovih osoba, te njihova odgovornost za objavljene informacije, naknada štete učinjene objavljenom informacijom, objavljivanje priopcenja i ispravka informacije.

.....................

Obveze države

Članak 7.

.....................

(3) Država će, sukladno uvjetima propisanim posebnim zakonom, materijalno pomagati izdavanje tiska i drugih javnih glasila te proizvodnju i emitiranje programa radijskih i televizijskih programa u jeziku i pismu etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te osigurati uvjete za izdavanje sredstava javnoga priopćavanja namijenjenih izvješćivanju osoba s posebnim potrebama, kao i pripadnika drugih društvenih i kulturnih skupina.

.....................

Klasa: 008-02/93-01/05
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.83, 8/10/1996


RETURN