Return to HomepageZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
26. rujna 1997

........................

Glava X.
TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA

Članak 119.

........................

(5) Troškovi za prevođenje na jezike manjina u Republici Hrvatskoj koji nastanu primjenom odredaba Ustava i zakona o pravu pripadnika manjina u Hrvatskoj na uporabu svog jezika neće se naplaćivati od osoba koje su prema odredbama ovoga Zakona dužne naknaditi troškove kaznenog postupka.

........................

Klasa: 740-02/96-01/03
Zagreb, 26. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.110, 21/10/1997


RETURN