Return to HomepageMINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju Članka 32. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" br. 75/95 i 36/98), na prijedlog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM POSLOVANJU U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se pravila o uredskom poslovanju, vođenju upisnika i pomocnih knjiga, vođenju evidencija, obrascima za rad, priopćenjima za javnost, provedbenim pravilima o vođenju postupka i dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja i redovitog obavljanja poslova u državnim odvjetništvima, rasporedu radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, vođenju statistike, standardima poslovnog prostora i opreme, drugim pitanjima od značenja za unutarnje poslovanje državnih odvjetništava.

.....................

VIII. UPORABA SLUŽBENOG JEZIKA I PISMA

Članak 62.

Sve odluke i akti državnih odvjetništava moraju biti pisani hrvatskim književnim jezikom i latiničnim pismom, te važećim pravopisom, jasno, sažeto i čitljivo, uz odgovarajuću primjenu odredaba ZKP (Čl. 7.) i posebnih zakona koji određuju uporabu jezika nacionalnih manjina.

.....................

Klasa: 700-03/99-01/2
Urbroj: 514-05-04-99-3
Zagreb, 30. prosinca 1999.

Ministar pravosuđa
dr. Zvonimir Šeparović, v. r.
Source: "Narodne novine", br.13, 2/02/2000


RETURN