Return to HomepageETIČKO POVJERENSTVO

Polazeći od slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, poštovanja, dostojanstva i prava čovjeka, vladavine prava i demokratskoga višestranačkog sustava kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, te od načela tolerancije, poštenja i poštenog nadmetanja kojih se svi sudionici izbora u Republici Hrvatskoj moraju pridržavati, na način da, nakon snažne, ali poštene izborne utrke, građani mogu koristiti svoje ustavno pravo na slobodan odabir i da se može izraziti volja naroda, Etičko povjerenstvo dana 12. prosinca 1999. godine donosi

IZBORNI ETIČKI KODEKS

I. TEMELJNE VRIJEDNOSTI

........................

2. U predizbornom nadmetanju nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te poticati neravnopravnost spolova.

.........................

II. PONAŠANJE SUDIONIKA U IZBORIMA

Tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora protivno je etici:

.........................

5. vrijeđanje i omalovažavanje pripadnika nacionalnih manjina;

6.

.........................

Tijekom izborne promidžbe i samoga postupka izbora očekuje se da će se stranke i pojedinci, koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu, javno ispričati onima o koje su se ogriješili.

.........................

Izborni etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/99-03/01
Urbroj: 5990-99-02
Zagreb, 12. prosinca 1999.

Predsjednik
Etičkog povjerenstva
akademik Ivo Padovan, v. r.
Source: "Narodne novine", br.83, 8/10/1996


RETURN