Return to HomepageZAKON
O IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
20. rujna 1995

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrduju izborne jedinice za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

.............................

Članak 3.

7 zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici nacionalnih manjina, određeni ovim Zakonom, u posebnim izbornim jedinicama.

.............................

Članak 5.

12 zastupnika u Zastupnički dom biraju hrvatski državljani koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske.

.............................

Članak 7.

Posebne izborne jedinice u kojima pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u Zastupnićki dom su:

1. Izborna jedinica Buje koja obuhvaća :

a) područje gradova Labin, Opatija, Pazin, Buje, Buzet, Rovinj, Pula i Rijeka,

b) područje općina Kršan, Sv. Nedilja, Pićan, Raša, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Cerovlje, Graćišće, Lupoglav, Motovun, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Brtonigla, Grožnjan, Novigrad, Oprtalj, Umag, Lanišće, Sv. Lovreč, Višnjan Vižinada, Vrsar, Bale, Kanfanar, Žminj, Barban, Ližnjan, Marčana Medulin, Sv. Vinčenat, Vodnjan, Cres, Mali Lošinj, Bakar, Čavle Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica, Viškovo, Lipik i Pakrac, u kojoj pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika.

2. Izborna jedinica Osijek koja obuhvaća:

a) područje gradova Zagreb, Rijeka, Split, Koprivnica Virovitica, Opatija, Pula, Beli Manastir, Daruvar, Vinkovci, Ilok, Vukovar i Osijek,

b) područje općina Bilje, Darda, Draž, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac. Grubišno Polje, Veliki Grdevac, Dežanovac, Dulovac, Končanica, Sirać, Andrijaševci, Jarmina, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci Ivankovo, Bogdanovci, Borov'o, Lovas, Tompojevci Tovarnik Trpinja, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Legrad, Gradina i Velika Pisanica,

u kojoj pripadnici madarske manjine biraju jednog zastupnika. 3. Izborna jedinica Daruvar koja obuhvaća

a) područje gradova Zagreb, Rijeka, Bjelovar, Sisak, Kutina, Daruvar, Osijek, Đakovo, Našice, Ilok i Vukovar,

b) područje općina Lipik, Pakrac, Grubišno Polje, Veliki Grdevac, Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Drenje Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Strizivojna, Semeljci, Trnava, Viškovci, Đurdenovac, Feričanci, Podgorač, Koška, Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja, Berek, Garešnica, Hercegovac, Kaptol i Lipovljani,u kojoj pripadnici češke i slovačke manjine biraju jednog zastupnika.

4. Izborna jedinica Osijek koja obuhvaća

a) područje gradova Zagreb, Ilok, Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Beli Manastir, Valpovo, Karlovac i Split, b) područje općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vuka, Andrijaševci, Bebrina, Drenovci, Gunja, Donji Andrijevci, Lipovljani, Sibinj i Donji Miholjac,

u kojoj pripadnici rusinske i ukrajinske te njemačke i austrijske manjine biraju jednog zastupnika.

5. Izborna jedinica koja obuhvaća teritorij čitave Republike Hrvatske, u kojoj pripadnici srpske manjine biraju tri zastupnika:

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92. i 39/92.).

.............................

Klasa: 013-01/95-01/04
Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Source: "Narodne novine", br.68, 21/09/1995


RETURN