Return to HomepageRepublika Hrvatska

Zakon o Kaznenom postupku


(NN 62, 12.04.2003)

(pročišćeni tekst)

.......

Glava X.
TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA
Članak 125.

(5) Troškovi za prevođenje na jezike manjina u Republici Hrvatskoj koji nastanu primjenom odredaba Ustava i zakona o pravu pripadnika manjina u Hrvatskoj na uporabu svog jezika neće se naplaćivati od osoba koje su prema odredbama ovoga Zakona dužne naknaditi troškove kaznenog postupka.

..........

Članak 527.

Odredbe članka 3., članka 90. i članka 157. do 169. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 58/02.) primjenjivat će se od 1. siječnja 2003.

Pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku obuhvaća Zakon o kaznenom postupku («Narodne novine», br. 110/97.) te njegove izmjene i dopune objavljene u «Narodnim novinama» br. 27/98., 58/99., 112/99., 58/02. i 143/02. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 740-02/02-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2003.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.
Izvor: MIRIS - Minority Rights Information System


RETURN