Return to HomepageZAKON
O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2001

27. lipnja 2000

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj provest će se u razdoblju od 1. do 15. travnja 2001. Popis stanovništva, kućanstava i stanova (u daljnjem tekstu: Popis).

....................................

Članak 2.

Popisom će se obuhvatiti sljedeće jedinice popisa:

1) osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to jesu li u vrijeme popisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, te osobe koje u vrijeme popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj,

2) kućanstva osoba iz podstavka 1. ovoga članka. U smislu ovoga Zakona kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.), odnosno osoba koja u naselju popisa živi sama i nema kućanstvo u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu (samačko kućanstvo). Kućanstvom se smatra i tzv. institucionalno kućanstvo, tj. kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, kampovima za smještaj izbjeglica i prognanika i sl.,

3) stanovi i druge nastanjene prostorije. U smislu ovoga Zakona stan je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija, i ima svoj poseban ulaz. U popisu će se obuhvatiti i ostale prostorije i objekti koji nisu stanovi prema navedenoj definiciji, ali se u vrijeme popisa koriste za stanovanje.

....................................

Članak 5.

Osobe iz članka 2. ovoga Zakona dužne su na sva pitanja u popisnim obrascima dati tocne i potpune odgovore.

Osobe iz članka 2. ovoga Zakona nisu dužne izjašnjavati se o narodnosnoj i vjerskoj pripadnosti, a obrazac mora sadržavati pouku o tome.

Članak 6.

Osnovni popisni obrasci, Popisnica i Upitnik za stan i kućanstvo, tiskani su tehnikom prilagođenom za unos optičkim čitanjem na računalni medij, na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Odgovori će se također upisivati hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Popisivač je dužan upozoriti pripadnike nacionalnih manjina da imaju pravo dobiti na uvid ogledne primjerke osnovnih popisnih obrazaca na jeziku i pismu svoje nacionalne manjine.

....................................

Članak 18.

Državni zavod za statistiku:

....................................

6. organizira tiskanje i razdiobu osnovnih i pomoćnih popisnih obrazaca, uputa i predviđenog pribora, te oglednih primjeraka osnovnih popisnih obrazaca na jezicima i pismu nacionalnih manjina,

....................................

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 953-02/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
Source: "Narodne novine", br.64, 5/07/2000


RETURN